Denne Hjemmeside er udarbejdet i skærmstørrelse 1440 x 900
 
 
 
 
 
 
 
 
Kære Gæst
Hvis du støder på links der ikke virker eller ser noget på
denne hjemmeside,som efter din mening ikke bør være her,
så skriv til mig i enten gæstebog eller mail, så jeg kan få
rettet fejlen hurtigst muligt!
Med venlig hilsen
Connie Røjgaard
 
 
 
   ~~Ssc & Stationary by C.Røjgaard~~